دوره طراحی سایت با وردپرس

توضیحات

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند است که برای ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار با واسط کاربری کارآمد و قابلیت‌های گسترده، اجازه می‌دهد تا حتی افراد بدون تجربه‌ی برنامه‌نویسی به راحتی وب‌سایت‌های جذاب و کارآمد ایجاد کنند. یکی از ویژگی‌های منحصروردپرس یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند است که برای ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار با واسط کاربری کارآمد و قابلیت‌های گسترده، اجازه می‌دهد تا حتی افراد بدون تجربه‌ی برنامه‌نویسی به راحتی وب‌سایت‌های جذاب و کارآمد ایجاد کنند. یکی از ویژگی‌های منحصروردپرس یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند است که برای ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار با واسط کاربری کارآمد و قابلیت‌های گسترده، اجازه می‌دهد تا حتی افراد بدون تجربه‌ی برنامه‌نویسی به راحتی وب‌سایت‌های جذاب و کارآمد ایجاد کنند. یکی از ویژگی‌های منحصروردپرس یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند است که برای ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار با واسط کاربری کارآمد و قابلیت‌های گسترده، اجازه می‌دهد تا حتی افراد بدون تجربه‌ی برنامه‌نویسی به راحتی وب‌سایت‌های جذاب و کارآمد ایجاد کنند. یکی از ویژگی‌های منحصروردپرس یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند است که برای ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار با واسط کاربری کارآمد و قابلیت‌های گسترده، اجازه می‌دهد تا حتی افراد بدون تجربه‌ی برنامه‌نویسی به راحتی وب‌سایت‌های جذاب و کارآمد ایجاد کنند. یکی از ویژگی‌های منحصر

سرفصل های دوره

مدرس دوره :

مهندس سحر رازقی

مدت دوره :

5 ماه

قیمت دوره ماهیانه :

4 میلیون تومان

وضعیت دوره :

10 نفر ظرفیت خالی

شماره تماس مشاوره رایگان

09120808474

دریافت اعتبار 6 میلیون تومانی

تخفیف باشکاه مشتریان نتوتک